Historie společnosti
Společnost vznikla v roce 1995. Je autorizovaným vývojářem francouzské společnosti 4D. Databázové produkty vytvořené pro zdravotnictví podporují jak platformu Windows, tak rovněž platformu MacOS X. Společnost se podílela na spolupráci v oblasti radioviziografie s italskou společností v Padově a s českou firmou S-Dent. Společnost participovala na vývoji čteček čipových karet v projektu PHARE.
Softwarové produkty podporují datové rozhraní XML v oblasti komplementů. Společnost spolupracovala s řadou odborníků, kteří svými poznatky a zkušenostmi přispívali k rozvoji informačních systémů. Od roku 1999 společnost rozšířila svojí činnost v oblasti vývoje informačních systému a vytvořila ojedinělý klinický software pro anesteziologii a resuscitaci.
Trendy společnosti

S rozvojem zdravotnické techniky se zvyšují nároky i na informační systémy, zejména v rámci komunikace. Informační systémy společnosti LARA lze propojit s přístroji v oblasti komunikačního rozhraní XML, HL7 a DICOM. Klinický informační systém pro ARO a JIP je tak komplexně řešen v oblasti monitoringu dat.

Naše informační systémy byly připraveny pro vedení zdravotní péče v rámci Evropské unie. Programy pro ambulantní specialisty podporují řešení nadstandardní péče, vystavení účtenek zahraničním klientům apod. Informační systémy jsou intuitivní pro uživatele a nejsou náročné pro obsluhu. Všechny systémy mají komplexní podporu jak v dalším vývoji, tak především podporu uživatelů.